Prejsť na obsah

Doktorandské práce

0minút, 54sekúnd

Školiteľ:  Dr.h.c.prof. MUDr. Andrej Jenča, CSc., MPH

MDDr. Viktória Kucková
Biomechanické faktory pri úrazoch sánky

MDDr. Svetlana Štofková
Celkové a lokálne príčiny podmieňujúce patologické erupcie trvalých zubov v čeľusti

MDDr. Peter Šmocer
Diagnostická regeneračná medicína v oro-maxilofaciálnej oblasti

MDDr. Zuzana Tkáčová
Hereditárne podmienené patologické procesy v dutine ústnej

MDDr. Martina Čičváková
Parodontopathie príčiny, špecifiká a dopady

MDDr. Juraj Bánovčin
Problematika retinovaných očných zubov v čeľusti

MDDr. Eleonóra Ivančová
Synchronizácia rastových aktivít čeľuste a sánky

MDDr. Jozef Jenduch
Termodiagnostika patologických procesov v oromaxilofaciálnej oblasti

MDDr. Magdaléna Galdunová
Výplňové materiály a ich merateľné ukazovatele v humánnom a animálnom experimente

Obhájené dizertačné práce

09.12.2016    MDDr. Juliana Göbl
Téma:  Polymerizačná kontrakcia a jej vplyv na úspech konzervačného ošetrenia
             – porovnanie jednotlivých druhov kompozitov
Školiteľ:  Dr.h.c.prof. MUDr. Andrej Jenča, CSc., MPH


Študuj na UPJŠ