Prejsť na obsah

Projekty

0minút, 30sekúnd

Na klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie sa v AR 2016/2017 realizujú tieto projekty :

CEBT  –  Centrum excelentnosti biomedicínskych technológií
26220120066

009UPJŠ – 4/2015
E- learingové vzdelávanie ochorení v dentoalveolárnej chirurgii metódou multifunkčného laboratória

018UPJŠ – 4/2017
E – learingové moderné vzdelávanie a implementácia interaktívneho vzdelávania v praktickej výučbe detského zubného lekárstva a protetického zubného lekárstva, metódami multifunkčného laboratória

014UPJŠ – 4/2018
Moderné E – learingové vzdelávanie a implementácia interaktívneho vzdelávania v terapeutickom zubnom lekárstve prostredníctvom multifunkčného laboratória


Študuj na UPJŠ