Prejsť na obsah

Publikácie

0minút, 22sekúnd

Publikačná činnosť zamestnancov kliniky :

Dr.h.c.prof. MUDr. Andrej Jenča, CSc., MPH

MUDr. Milan Bereš, PhD., MPH

MDDr. Martina Čičváková

MUDr. Mária Eötvösová, PhD.

MUDr. Jarmila Chrenková, PhD.

MUDr. Andrej Jenča, PhD.

MUDr. Janka Jenčová, PhD.

MUDr. Jana Ondrašovičová, PhD.

MUDr. Michal Orenčák, PhD.

MUDr. Adriana Petrášová, PhD.

Doc. Tetyana Pyndus, CsC.

MUDr. Marcel Riznič, PhD.

MUDr. Michaela Tirpáková, PhD., MPH


Študuj na UPJŠ