Prejsť na obsah

Doktorské štúdium

3minút, 57sekúnd

Všeobecné lekárstvo

Stomatológia – povinný (4. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra

Zubné lekárstvo

Čeľustná ortopédia 1 – povinný (5. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra

Čeľustná ortopédia 2 – povinný (5. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra

Čeľustná ortopédia 3 – povinný (6. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra

Dentálne materiály, technológie a prístroje 1 – povinný (2. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra

Dentálne materiály, technológie a prístroje 2 – povinný (2. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra

Dentoalveolárna chirurgia 1 – povinný (4. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra

Dentoalveolárna chirurgia 2 – povinný (4. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra

Dentoalveolárna chirurgia 3 – povinný (5. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra

Detské zubné lekárstvo 1 – povinný (5. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra

Detské zubné lekárstvo 2 – povinný (5. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra

Detské zubné lekárstvo 3 – povinný (6. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra

Gerontostomatológia – povinný (6. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra

Klinická anatómia oromaxilofaciálnej oblasti – povinný (3. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra

Klinické semináre – povinný (6. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra

Konzervačné zubné lekárstvo 1 – povinný (3. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra

Konzervačné zubné lekárstvo 2 – povinný (4. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra

Konzervačné zubné lekárstvo 3 – povinný (4. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra

Konzervačné zubné lekárstvo 4 – povinný (5. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra

Konzervačné zubné lekárstvo 5 – povinný (5. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra

Konzervačné zubné lekárstvo 6 – povinný (6. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra

Manažment zubolekárskej praxe – povinný (5. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra

Maxilofaciálna chirurgia 1 – povinný (5. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra

Maxilofaciálna chirurgia 2 – povinný (6. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra

Odborná prax 1 – povinný (2. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra

Odborná prax 2 – povinný (3. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra

Odborná prax 3 – povinný (5. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra

Parodontológia 1 – povinný (5. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra

Parodontológia 2 – povinný (5. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra

Parodontológia 3 – povinný (6. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra

Preventívne zubné lekárstvo – povinný (3. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra

Propedeutika zubného lekárstva 1 – povinný (1. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra

Propedeutika zubného lekárstva 2 – povinný (1. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra

Propedeutika zubného lekárstva 3 – povinný (2. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra

Propedeutika zubného lekárstva 4 – povinný (2. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra

Protetika zubného lekárstva 1 – povinný (3. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra

Protetika zubného lekárstva 2 – povinný (4. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra

Protetika zubného lekárstva 3 – povinný (4. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra

Protetika zubného lekárstva 4 – povinný (5. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra

Protetika zubného lekárstva 5 – povinný (5. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra

Protetika zubného lekárstva 6 – povinný (6. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra

Rádiológia v orofaciálnej oblasti – povinný (3. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra

Základy vedeckej práce – povinný (4. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra


Študuj na UPJŠ