Prejsť na obsah

Obhájené záverečné práce

1minút, 5sekúnd

Diplomové práce obhájené v AR 2016/2017

 1. Osteomyelitída a osteonekróza v dentoalveolárnej chirurgii
 2. Využitie aminfluoridov pri ortodontickej liečbe
 3. Predprotetická a rekonštruktívna chirurgia v orofaciálnej oblasti
 4. Biodentín v liečbe zubného kazu
 5. Orálny karcinóm : klasifikácia, stagign a diagnostika
 6. Ortodontické fóliové aparáty
 7. Lieky a ich možný vzťah k ortodontickej liečbe
 8. Protetická sanácia defektov čeľuste
 9. Mineralizované útvary zubnej drene
 10. RTG nálezy hrotov koreňov následkom úrazov v detskom veku
 11. Diagnostický potenciál exozómov slín
 12. Exotoxíny aggregatibacter actinomycetemcomitans, ich virulencia a vzťah k parodontitíde
 13. Úloha orálnej mikroflóry v zdraví a chorobe
 14. Odontofóbia – komplikácie pri zubnom ošetrení
 15. Digitálne fotografia v čeľustnej ortopédii
 16. Deformácie alveolárnych výbežkov čeľuste spôsobené zápalovými ochoreniami
 17. RTG nálezy resorpcie hrotov koreňov trvalých zubov následkom chronických periapikálií
 18. Komplikácie po extrakciách zubov múdrosti v sánke
 19. Dentogénne sinusitídy
 20. Ultrazvuková preparácia fisurálnych kariéznych defektov
 21. Traumatické poškodenie maxilofaciálneho skeletu
 22. Ortognátna chirurgia čeľuste a sánky
 23. Wegenerova granulomatóza a ochorenia, ktoré poškodzujú aj tkanivá ústenej dutiny
 24. Použitie laseru v zubnom lekárstve

 


Študuj na UPJŠ