Prejsť na obsah

Zamestnanci

0minút, 48sekúnd

Rastislavova 43, 041 90 Košice


Prednosta:
MUDr. Peter Kizek, PhD., MHA, MPH Tel.: +421 55 615 2810, 2812 Tel./VoIP: +421 55 234 3483
ORCID iD icon

Zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť:
MUDr. Milan Bereš, PhD., MPH Tel.: +421 55 615 2820, 2827
ORCID iD icon

Sekretárka:
Martina Doľáková Tel.: +421 55 615 2812 Tel./VoIP: +421 55 234 3464

Odborní asistenti:
MUDr. Stanislav Andrejko, PhD. Tel.: +421 55 615 2820, 2807
MDDr. Juraj Bánovčin, PhD. Tel.: +421 55 615 2835, 2827
MDDr. Zuzana Drotárová, PhD. Tel.: +421 55 615 2837, 2825
MDDr. Eleonóra Ivančová, PhD. Tel.: +421 55 615 2836, 2825
MDDr. Martina Kyjovská Čičváková, PhD. (MD)
MUDr. Jana Ondrašovičová, PhD. Tel.: +421 55 615 2832, 2826
MDDr. Marcel Riznič, PhD. Tel.: +421 55 615 2820, 2807
MUDr. Vladimíra Schwartzová, PhD., MPH Tel.: +421 55 615 2820, 2826
MDDr. Zuzana Schwartzová, PhD., MPH Tel.: +421 55 615 2834, 2826

Asistenti:
MDDr. Branislav Borza, PhD. Tel.: +421 55 615 2820, 2829
MDDr. Jozef Jendruch Tel.: +421 55 615 2820, 2829
MDDr. Katarína Tomová Tel.: +421 55 615 2832, 2826

Lektori:
MUDr. Petra Berešová Tel.: +421 55 615 3048
MUDr. Kristína Biganičová Tel.: +421 55 615 2834, 2826
MDDr. Adela Dzurilová Tel.: +421 55 615 2820, 2825
MDDr. Karolina Kamila Glińska Tel.: +421 55 615 2820, 2825
MDDr. Zuzana Kotuličová Tel.: +421 55 615 2820, 2825
MDDr. Viktória Dávid Kucková Tel.: +421 55 615 2832, 2825
MDDr. Zuzana Krchová Nagyová Tel.: +421 55 615 2832, 2825
MDDr. Zuzana Slebodníková Švecová Tel.: +421 55 615 2834, 2826
MDDr. Peter Šmocer Tel.: +421 55 615 2843, 2827

Zubný technik:
Svetlana Volková Tel.: +421 55 615 2840


Študuj na UPJŠ