Prejsť na obsah

História kliniky

5minút, 26sekúnd

Prvým urológom-chirurgom, ktorý pôsobil v Košiciach počas I. svetovej vojny v rokoch 1916-1918 bol Alexander Lichtenberg. Bol synom profesora medicíny ušnonosno-krčného lekára židovského pôvodu z Budapešti. Lekársku fakultu študoval v Budapešti a neskôr v Heidelbergu. Pracoval na chirurgickej Univerzitnej klinike v Heidelbergu, kde ho tamojší slávny chirurg Friedrich Voelcker získal pre urológiu. V roku 1908 prešiel na vtedajšiu Univerzitu cisára Wilhelma v Štrasburgu, kde sa habilitoval v roku 1910 u profesora Otta Wilhelma Madelunga na tému nových diagnostických metód pri chorobách obličiek („Neuere Methoden der Nierendiagnostik“). Pred začiatkom prvej svetovej vojny pol roka pôsobil ako šéflekár „Všeobecnej polikliniky“ v Budapešti. Oženil sa s dcérou bankára židovského pôvodu z Viedne.

V roku 1916 prichádza do Košíc, kde pracuje ako vojenský chirurg na chirurgickom oddelení Nemocnice pre vojenských invalidov – v bývalom Komenského „Nápravnom ústave pre mladistvých“ („polepšovňa“). Tam uňho vtedy pracoval ako mladý vojenský chirurg aj neskorší profesor chirurgie Ján Kňazovický. Alexander von Lichtenberg (k menu si v Nemecku pridal predponu „von“) sa v roku 1920 spolu s manželkou presťahoval do Berlína, kde pracoval najprv ako praktický ortopéd, od roku 1922 ako urológ. Kvôli svojmu židovskému pôvodu migroval v roku 1936 so svojou rodinou naspäť do Budapešti a odtiaľ v r. 1939 emigroval do Mexika, kde mal svojho žiaka z pobytu v Berlíne. V Mexiku pracoval na ambulancii a v r. 1949 zomrel na následky nie celkom objasnenej abdominálnej choroby. Spolu s Friedrichom Voelckerom založili Časopis pre urologickú chirurgiu (Zeitschrift für Urologische Chirurgie). V Berlíne pomáhal pri zriadení urologického oddelenia Nemocnice Sv. Hedwigy. V roku 1929 v Mníchove demonštroval prvú intravenóznu urografiu a v roku 1932 resektoskop, ktorý vyvinul spolu s Heywaltom špeciálne pre transuretálnu resekciu prostaty. Vychoval mnoho špičkových chirurgov (na Slovensku ostal jeho odchovanec z Košíc prof. Ján Kňazovický). Nemecká urologická spoločnosť spoločne s Profesionálnym združením nemeckých urológov udeľujú od r. 2000 každoročne cenu Alexandra von Lichtenberga za výnimočné výsledky v ambulantnej urológie (https://de.wikipedia.org/wiki/Alexander_von_Lichtenberg). Prof. MUDr. Ján Kňazovický pôsobil pod vedením Alexandra Lichtenberga v rokoch 1916-1918. Alexander von Lichtenberg mu neskôr z Berlína poslal list z blahoželaním pri príležitosti jeho habilitácie na docenta chirurgie (viď životopis prof. MUDr. Jána Kňazovického od Rudolfa Schustera). Po rokoch prípravy v Budapešti a v Bratislave pod vedením prof. MUDr. Kostlivého sa neskôr stal primárom Chirurgického oddelenia v Štátnej nemocnici Košiciach v roku 1929. V rámci Chirurgického oddelenia založil pododdelenie ortopédie a urológie, z ktorých neskôr vznikli po založení pobočky Lekárskej fakulty Slovenskej univerzity v Bratislave, neskôr Univerzity P. J. Šafárika, samostatné kliniky. Urologická klinika Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a LF UPJŠ vznikla v roku 1949 v II. Pavilóne Fakultnej nemocnice na Rastislavovej ulici 43 a jej prvým prednostom bol prof. MUDr. Ján Kňazovický. Urologická klinika sa v r. 1974 sa premiestnila do chirurgického monobloku a v r. 1981 sa premiestnila do novopostaveného lôžkového monobloku Fakultnej nemocnice s poliklinikou na Triede SNP 1. Urologická klinika LF UPJŠ v Košiciach od r. 2010 zabezpečuje aj postgraduálnu výchovu v atestačnom odbore urológia.

Vedúci lekári Urologickej kliniky

1949 – 1951  Profesor MUDr. Ján Kňazovický
1951 – 1952  MUDr. Oskar Sidon
1952 – 1989  Profesor MUDr. Vladimir Drahovský, CSc.
1989 – 2013  Profesor MUDr. Ladislav Valanský, PhD.
2013 –            Profesor MUDr. Vincent Nagy, PhD., MPH.

Prvým známym chirurgom-urológom, ktorý pôsobil v Košiciach v rokoch 19161918 bol Alexander von Lichtenberg. Narodil sa v r. 1880 v Budapešti. Pracoval na chirurgickej Univerzitnej klinike v Heidelbergu. Tu ho tamojší slávny chirurg Friedrich Voelcker získal pre urológiu. V roku 1908 prešiel na vtedajšiu Univerzitu cisára Wilhelma v Štrasburgu, kde habilitoval v roku 1910 u profesora Otta Wilhelma Madelunga. Témou habilitačnej práce bola problematika nových diagnostických metód pri chorobách obličiek („Neuere Methoden der Nierendiagnostik“). V roku 1916 prichádza do Košíc. V Košiciach pracuje ako vojenský chirurg na chirurgickom oddelení Nemocnice pre vojenských invalidov – v bývalom Komenského „Nápravnom ústave pre mladistvých“ („polepšovňa“). Tam uňho vtedy pracoval ako mladý vojenský chirurg aj neskorší profesor chirurgie Ján Kňazovický. Neskôr sa presťahoval do Berlína a v roku 1939 emigroval do Mexika, kde zomrel v r. 1949.

Zakladateľom a prvým prednostom Urologickej kliniky bol Prof. MUDr. Ján Kňazovický. Narodil sa v r. 1883 v Ľubietovej. Lekársku fakultu vyštudoval v Kluži (Sedmohradsko) a po rokoch prípravy v Budapešti a v Bratislave pod vedením prof. MUDr. Kostlivého sa v r. 1929 stal primárom Chirurgického oddelenia v Štátnej nemocnici Košiciach. V rámci Chirurgického oddelenia založil pododdelenia ortopédie a urológie, z ktorých neskôr vznikli samostatné kliniky. Urologická klinika Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a LF UPJŠ datuje svoj vznik v roku 1949 vo Fakultnej nemocnici na Rastislavovej ulici 43.

Od r. 1951 do r. 1952 Urologickú kliniku viedol MUDr. Oskar Sidon

Od r. 1952 do r. 1989 bol prednostom kliniky Prof. MUDr. Vladimír Drahovský, CSc. V r. 1981 sa rozčlenila na Urologickú kliniku, ktorá bola premiestnená do novopostaveného lôžkového monobloku Fakultnej nemocnice s poliklinikou na Triede SNP 1 a Urologické oddelenie, ktoré zostalo v Univerzitnej nemocnici na Rastislavovej ulici.

Od r. 1989 do r. 2013 bol prednostom Prof. MUDr. Ladislav Valanský, PhD. Od r. 2010 Urologická klinika LF UPJŠ zabezpečuje aj postgraduálnu výchovu v atestačnom odbore urológia.

Od r. 2013 doteraz je aktuálnym prednostom Prof. MUDr. Vincent Nagy, PhD., MPH.

Prednostovia Urologickej kliniky v Košiciach

1949 – 1951  Prof. MUDr. Ján Kňazovický
1951 – 1952  MUDr. Oskar Sidon
1952 – 1989  Prof. MUDr. Vladimir Drahovský, CSc.
1989 – 2013  Prof. MUDr. Ladislav Valanský, PhD.
2013 –            Prof. MUDr. Vincent Nagy, PhD., MPH.

Prednosta Urologickej kliniky prof. MUDr. Vincent Nagy, PhD., MPH.


Študuj na UPJŠ