Prejsť na obsah

História kliniky

2minút, 7sekúnd

Počiatky urológie v Košiciach sa datujú do obdobia Rakúsko-Uhorskej monarchie a spájajú sa s menom šéfchirurga Vojenskej nemocnice v Košiciach profesora Alexandra von Lichtenberga. Pôsobil v Košiciach v rokoch 1916-1918 a v rámci chirurgie sa venoval aj ochoreniam urogenitálneho systému. V roku 1929 bola v Štátnej nemocnici na popud primára všeobecnej chirurgie profesora Jána Kňazovického zriadená prvá urologická ambulancia. Urologické operácie boli v tom čase vykonávané na oddelení všeobecnej chirurgie. V roku 1945 bolo otvorené samostatné urologické oddelenie pod vedením MUDr. Oskara Sidona. V roku 1949 sa urologické oddelenie pretransformovalo na Urologickú kliniku a jej prvým prednostom sa stal profesor Ján Kňazovický. V roku 1951 ho vystriedal MUDr. Oskar Sidon. V roku 1952 sa stal prednostom MUDr. Vladimír Drahovský. Pod jeho vedením nastal výrazný rozvoj ambulantnej a lôžkovej starostlivosti o urologických pacientov a rozšírila sa aj pregraduálna výuka študentov Lekárskej fakulty. Profesor Vladimír Drahovský zaviedol viacero urologických operácií. V roku 1974 sa Urologická klinika presťahovala do novopostaveného chirurgického monobloku Fakultnej nemocnice na Rastislavovej ulici. Po vybudovaní Fakultnej nemocnice s poliklinikou v roku 1981 sa urologická klinika rozdelila na dve samostatné pracoviská: Urologické oddelenie na Rastislavovej ulici (primárom bol docent Milan Klimeš) a Urologická klinika na Triede SNP (prednostom bol profesor Vladimír Drahovský). V roku 1989 sa stal prednostom MUDr. Ladislav Valanský. Pod jeho vedením sa rozvinula špecializovaná ambulantná činnosť (urodynamická, uroonkologická, andrologická a urolitiatická poradňa). Profesor Ladislav Valanský zaviedol nové urologické operácie (radikálna prostatektómia, ortotopická a heterotopická substitúcia močového mechúra, parciálna nefrektómia, augmentácia  močového mechúra, pubovaginálny sling) ako aj miniinvazívne endourologické operačné výkony (ureteroskopia, perkutánna extrakcia konkrementu, suspenzia uretry suburetrálnou páskou) a extrakorporálnu litotrypsiu. Počas jeho vedenia klinika získala v roku 2006 akreditáciu na výuku v špecializovanom odbore urológia a prví absolventi úspešne atestovali v roku 2012. V roku 2013 sa stal prednostom profesor Vincent Nagy, ktorý zaviedol laparoskopické operácie. V roku 2023 bol krátkodobo poverený vedením MUDr. Michal Bača a od roku 2024 je prednostom urologickej kliniky MUDr. Ľubomír Lachváč.

Prednostovia Urologickej kliniky v Košiciach
1949 – 1951 Prof. MUDr. Ján Kňazovický
1951 – 1952 MUDr. Oskar Sidon
1952 – 1989 Prof. MUDr. Vladimír Drahovský, CSc.
1989 – 2013 Prof. MUDr. Ladislav Valanský, PhD.
2013 – 2023 Prof. MUDr. Vincent Nagy, PhD., MPH
2023 MUDr. Michal Bača, PhD.
2024 – MUDr. Ľubomír Lachváč, PhD.


Študuj na UPJŠ