UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Urologická klinika

Trieda SNP 1, 040 11 Košice, fax: (+421 55) 640 3603 English version
 

Klinika zabezpečuje pregraduálnu výučbu urológie v rámci chirurgie v 5. ročníku UPJŠ LF a odborné stáže v 6. ročníku UPJŠ LF, postgraduálnu výučbu pred atestáciou z urológie a odborné stáže z urológie pred atestáciou zo všeobecného lekárstva, gynekológie a chirurgie. Druhou zložkou činnosti kliniky je vedecko- výskumná činnosť hlavne v spolupráci s predklinickými odbormi v rámci projektov Vega. Treťou zložkou práce kliniky je komplexná diagnostická a liečebno-preventívna činnosť pre detských aj dospelých pacientov s ochoreniami urogenitálneho systému.

Na Urologickej klinike sa vykonávajú štandardné urologické operačné zákroky (endoskopické, laparoskopické, perkutánne a otvorené).

Hlavné oblasti urológie, na ktoré sa urologická klinika špecializuje, sú:

  • Hlavné oblasti urológie, na ktoré sa urologická klinika špecializuje, sú:
  • detská urológia (operácie kongenitálych anomálií urogenitálneho systému)
  • uro-onkológia (cystektómie s rôznymi spôsobmi derivácie moču, radikálne prostatektómie, radikálne a parciálne nefrektómie a transuretrálne resekcie)
  • zápalové ochorenia urogenitálneho systému
  • urolitiáza (perkutánne a endoskopické operácie)
  • poruchy močenia a inkontinencia moču (suspenzné operácie pomocou suburetrálnych pások, kompresívne operácie pomocou pubovaginálneho slingu a augmentácie močového mechúra)
  • neurogénne a nonneurogénne poruchy dolných močových ciest (komplexné urodynamické vyšetrenia)
  • andrológia
  • invazívna ultrasonografia (biopsie, punkcie, kognitívne transrektálne biopsie prostaty)

Posledná aktualizácia: 28.06.2018