Prejsť na obsah

Urologická klinika

2minút, 0sekúnd
Trieda SNP 1, 040 11 Košice, Tel./fax: +421 55 640 3603 English version

Klinika zabezpečuje pregraduálnu výučbu urológie v rámci chirurgie v 5. ročníku UPJŠ LF a odborné stáže v 6. ročníku UPJŠ LF, postgraduálnu výučbu pred atestáciou z urológie a odborné stáže z urológie pred atestáciou zo všeobecného lekárstva, gynekológie a chirurgie.

Na Urologickej klinike sa vykonávajú kvalifikačné atestácie z urológie, garantom odboru a predsedom atestačnej komisie je prednosta Urologickej kliniky LF UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Vincent Nagy, PhD., MPH.

Druhou zložkou činnosti kliniky je vedecko- výskumná činnosť hlavne v spolupráci s predklinickými odbormi v rámci rôznych projektov a klinických štúdií.

Treťou a hlavnou zložkou práce kliniky popri príprave študentov a lekárov je komplexná diagnostická a liečebno-preventívna činnosť a starostlivosť o detských aj dospelých pacientov s ochoreniami urogenitálneho systému.

Na Urologickej klinike sa vykonávajú štandardné urologické operačné zákroky (endoskopické, laparoskopické, perkutánne a otvorené). V prípade potreby spolupracujeme s I. chirurgickou klinikou a VÚSCH s jeho jednotlivými oddeleniami pri liečbe pacientov s nádormi obličiek propagujúcimi sa do cievneho systému Hlavné oblasti urológie, na ktoré sa urologická klinika špecializuje, sú:

  • detská urológia (operácie kongenitálych anomálií urogenitálneho systému)
  • uro-onkológia (cystektómie s rôznymi spôsobmi derivácie moču, radikálne prostatektómie, radikálne a parciálne nefrektómie a transuretrálne resekcie)
  • zápalové ochorenia urogenitálneho systému
  • urolitiáza (perkutánne a endoskopické operácie, v pláne je aj extrakorporálna lititripsia močových konkrementov)
  • poruchy močenia a inkontinencia moču (suspenzné operácie pomocou suburetrálnych pások, kompresívne operácie pomocou pubovaginálneho slingu a augmentácie močového mechúra)
  • neurogénne a nonneurogénne poruchy dolných močových ciest (komplexné urodynamické vyšetrenia)
  • andrológia, v rámci ktorej sa zaoberáme poruchami plodnosti a erektílnej dysfunkcie
  • invazívna ultrasonografia (biopsie, punkcie, kognitívne transrektálne biopsie prostaty)
  • konzervatívna onkologická liečba pacientov s nádormi prostaty, horných aj dolných močových ciest a obličiek.

Študuj na UPJŠ