UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Urologická klinika

Trieda SNP 1, 040 11 Košice, fax: (+421 55) 640 3603 English version
 

Klinika zabezpečuje pregraduálnu výučbu urológie v rámci chirurgie v 5. ročníku UPJŠ LF a odborné stáže v 6. ročníku UPJŠ LF, postgraduálnu výučbu pred atestáciou z urológie a komplexnú diagnostickú a liečebno-preventívnu činnosť pre detských aj dospelých pacientov s ochoreniami urogenitálneho systému.

Na Urologickej klinike sa vykonávajú všetky urologické operačné zákroky endoskopickou, laparoskopickou, perkutánnou a otvorenou cestou.

Hlavné oblasti, na ktoré sa urologická klinika špecializuje, sú:

  • detská urológia (vrátane operácií kongenitálych anomálií urogenitálneho systému)
  • uro-onkológia (vrátane cystektómií s roznymi spôsobmi derivácie moču, radikálnych prostatektómií, radikálnych a parciálnych nefrektómií)
  • zápalové ochorenia urogenitálneho systému
  • urolitiáza (vrátane perkutánnych a endoskopických operácií)
  • poruchy močenia a inkontinencia moču (
  • neurogénne a nonneurogénne poruchy dolných močových ciest
  • andrológia
  • invazívna ultrasonografia

Posledná aktualizácia: 21.06.2017