Prejsť na obsah

Výučba

0minút, 59sekúnd

Výučba sa na Urologickej klinike delí na:

  1. Prednáškovú činnosť, ktorá sa koná v prednáškových miestnostiach LF UPJŠ.
  2. Praktické cvičenia, ktoré sa konajú v dvoch demonštračných miestnostiach vybavených počítačmi s internetovým pripojením adataprojekciou, kde môžu prebiehať aj videokonferencie apod.
  3. Študenti majú možnosť zúčastniť sa pri vyšetrovanípacientov na konziliárnej ambulancii, na ambulancii pre dospelých, deti ana rôznych poradniach vrámci polikliniky.
  4. Študenti sa môžu vrámci stáže v 6. ročníku zúčastniť operáciena Centrálnom operačnom trakte s možnosťou spolu asistovať pri operáciách.
  5. Súčasťou vyučovania je vyšetrovanie a komunikácia s pacientami pod dohľadom asistenta priamo na lôžkovom oddelení.
  6. V rámci Urologickej kliniky sa poslucháči Lekárskej Fakulty UPJŠ môžu pod dohľadom učiteľa prakticky zúčastňovať všetkých liečebných a diagnostických úkonov za dodržovania všetkých hygienických a etických noriem platných na LF UPJŠ a v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach.

Študuj na UPJŠ