Prejsť na obsah

Zamestnanci

0minút, 18sekúnd

Trieda SNP 1, 040 11  Košice, fax: +421 55 640 3603


Prednosta:
MUDr. Ľubomír Lachváč, PhD. Tel.: +421 55 640 3590, 3582 Tel./VoIP: +421 55 234 3540
ORCID iD icon

Zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť:
vacat

Sekretárka:
Mgr. Anna Kmaková Tel.: +421 55 640 3589 Tel./VoIP: +421 55 234 3424

Profesor:
prof. MUDr. Vincent Nagy, PhD., MPH Tel./VoIP: +421 55 234 3497

Odborní asistenti:
MUDr. Vladimíra Sobolová, PhD.

Lektori:
MUDr. Jaroslav Beck
MUDr. Marek Benhatchi
MUDr. Patrícia Horváthová (MD)

MUDr. Michaela Rafajová


Študuj na UPJŠ