UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UN LP), Rastislavova 43


Č. - pavilón
 
1 - II. Klinika úrazovej chirurgie UPJŠ LF a UN LP, poslucháreň dr. Kostlivého PK, Klinika rádiodiagnostiky a nukleárnej medicíny UPJŠ LF a UN LP
2 - IV. Klinika plastickej a rekonštrukčnej chirurgie UPJŠ LF a UN LP
3 - V. Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie UPJŠ LF a UN LP
4 - VI. IV. interná klinika UPJŠ LF a UN LP, poslucháreň prof. Poóra PP
5 - VII. Ústav patológie UPJŠ LF a UN LP
6 - VIII. Ústav patológie - pitevňa
7 - XI. Klinika pneumológie a ftizeológie UPJŠ LF a UN LP
8 - XIII. -
9 - XV. Klinika rádioterapie a onkológie LF UPJŠ a VOÚ, Klinika rádiodiagnostiky a nukleárnej medicíny UPJŠ LF a UN LP
10 - XVII. Klinika infektológie a cestovnej medicíny UPJŠ LF a UN LP
11 - XVIII. Klinika pracovného lekárstva a klinickej toxikológie UPJŠ LF a UN LP, Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie - ambulancia a rehabilitačná časť
12 - XIX. II. chirurgická klinika UPJŠ LF a UN LP, II. gynekologicko-pôrodnícka klinika UPJŠ LF a UN LP, Klinika rádiodiagnostiky a nukleárnej medicíny UPJŠ LF a UN LP
13 - XX. Ústav rodinného lekárstva UPJŠ LF a UN LP
14 - XXVIII. Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie
15 - XVI. II. psychiatrická klinika UPJŠ LF a UN LP
 

Budovy kliník UPJŠ LF a UN LP Košice, Rastislavova 43


Posledná aktualizácia: 25.02.2013