Prejsť na obsah

História

0minút, 45sekúnd

Laboratórium výskumných biomodelov UPJŠ Lekárskej fakulty bolo akreditované Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR na vykonávanie schválených vedeckovýskumných projektov pre všetky pracoviská UPJŠ LF v rámci dodržiavania legislatívy SR a EU.

Akreditácia pracoviska je podmienená dodržiavaním požiadaviek na ochranu zvierat určených na vedecké alebo vzdelávacie účely ustanovených nariadením vlády SR č.377/2012 Z. z. a Vyhlášky MPRV SR č. 436/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely a sú riadené legislatívou EU.

Pridelené úradné číslo: SK UCH 08018
Platnosť schválenia je od 16.10.2018 do 15.10.2023.

Pridelené úradné číslo: SK PC 4013
Platnosť schválenia je od 15.10.2013 do 15.10.2018.

Pracovisko je situované v budove teoretických ústavov, 10 poschodie II. sekcia UPJŠ LF, Tr. SNP č. 1 v Košiciach.


Študuj na UPJŠ