Prejsť na obsah

Personálne obsadenie pracoviska

1minút, 36sekúnd
Trieda SNP 1, 040 11 Košice  
 
Riaditeľ:
prof. MUDr. Ján Fedačko, PhD.   VoIP: +421 55 234 3533
 
Referent pre ekonomiku a účtovníctvo:
Mgr. Frederika Blašková   VoIP: +421 55 234 3539
 
Výskumný pracovník:
Nagendra Kumar Yaluri, PhD.    
RNDr. Michal Marcin PhD.  
 
Vedúci oddelenia pre technickú a ekonomickú podporu:    
Ing. Toni Eftimov   VoIP: (+421 55) 234 3531  
 
Referent pre technickú údržbu:
Ing. Mikuláš Hurta   VoIP: +421 55 234 3530
 
Referent pre správu budov:
Ing. Peter Kalakaj   VoIP: +421 55 234 3530
 
Vedúci oddelenia výskumu a správy projektov:    
Ing. Miroslav Knap        
     
     
Referent pre regulačnú podporu a zahraničnú spoluprácu:    
MVDr. Simona Sonderlichová   VoIP: (+421 55) 234 3534
     

Ústav experimentálnej medicíny

Sekretárka:
Oľga Cisková   VoIP: (+421 55) 234 3430
 
Výskumní pracovníci:
RNDr. Veronika Benetinová, PhD.   VoIP: (+421 55) 234 3265
RNDr. Izabela Bertková, PhD.   VoIP: (+421 55) 234 3266
RNDr. Zuzana Guľašová, PhD.   VoIP: (+421 55) 234 3225
RNDr. Zdenka Hertelyová, PhD.   VoIP: (+421 55) 234 3225
MVDr. Emília Hijová, PhD.   VoIP: (+421 55) 234 3463
RNDr. Anna Kamlárová, PhD.   VoIP: (+421 55) 234 3265
RNDr. Monika Kvaková, PhD.   VoIP: (+421 55) 234 3265
MVDr. Gabriela Mojžišová, PhD.   VoIP: (+421 55) 234 3463
MVDr. Ladislav Strojný, PhD.   VoIP: (+421 55) 234 3459
RNDr. Jana Štofilová, PhD.   VoIP: (+421 55) 234 3266
 
Laboranti:
Marta Fenčáková  
Zlatica Francová  
 
Všeobecný administratívny pracovník:
Monika Vaňková   VoIP: (+421 55) 234 3430
 
Ďalší zamestnanci:
Daniela Horváthová  
 

Ústav klinických neurovied

Výskumní pracovníci:
MUDr. Kristína Kulcsárová, PhD.   Tel: +421 55 640 3788
MUDr. Maria Giertlová, PhD.  
Ing. Jana Papíková   Tel.: +421 55 640 3790 VoIP: +421 55 234 3421
Ing. Maroš Olejár  

Výskumný program ústavu je zameraný na štúdium úlohy črevnej mikrobioty v patogenéze chronických chorôb a možností jej cielenej modulácie v ich prevencii a terapii. Poznatky získané v rámci riešenia výskumných úloh sa uplatnia vo vývoji nových prípravkov na báze prospešných mikro-organizmov pre zefektívnenie prevencie a terapie chronických chorôb.

Vedúci výskumných aktivít:

  • Ústav farmakológie
    • prof. MVDr. Ján Mojžiš, DrSc. – prednosta
  • Ústav lekárskej a klinickej biochémie
    • prof. Ing. Mária Mareková, CSc. – prednostka
  • Združená tkanivová banka


Študuj na UPJŠ