Prejsť na obsah

Personálne obsadenie pracoviska

1minút, 45sekúnd
Trieda SNP 1, 040 11 Košice English version
 
Riaditeľ:
doc. MUDr. Ján Fedačko, PhD.   VoIP: (+421 55) 234 3533
 
Referent pre ekonomiku a účtovníctvo:
Mgr. Frederika Blašková   VoIP: (+421 55) 234 3539
 
Výskumný pracovník:
Nagendra Kumar Yaluri, PhD.    
 
Referent pre technickú údržbu:
Ing. Mikuláš Hurta   VoIP: (+421 55) 234 3530
 
Referent pre správu budov:
Ing. Peter Kalakaj   VoIP: (+421 55) 234 3530
 
Referent prevádzky:
Ing. Toni Eftimov   VoIP: (+421 55) 234 3531
 
Manažér publicity a PR CKPV MediPark LF UPJŠ:
Ing. Lucia Iľaščíková, PhD.    
     
Referent pre regulačnú podporu a zahraničnú spoluprácu:    
MVDr. Simona Sonderlichová   VoIP: (+421 55) 234 3534
     
Projektoví zamestnanci:    
Mgr. Mária Kacírová, PhD.   VoIP: (+421 55) 234 3560
Bc. Katarína Kánová    
Ing. Miroslav Knap   VoIP: (+421 55) 234 3561
Ing. Jana Korbová, PhD.    
Mgr. Adriána Krajňáková    
BSc. Peter Lengyel    
MUDr. Tomáš Lopuchovský    
MUDr. Rafael Rybár, PhD.    
Bc. Viera Szilágyiová    
Mgr. Tünde Šamudovská    

Ústav experimentálnej medicíny

Sekretárka:
Oľga Cisková   VoIP: (+421 55) 234 3430
 
Výskumní pracovníci:
RNDr. Veronika Benetinová, PhD.   VoIP: (+421 55) 234 3265
RNDr. Izabela Bertková, PhD.   VoIP: (+421 55) 234 3266
RNDr. Zuzana Guľašová, PhD.   VoIP: (+421 55) 234 3225
RNDr. Zdenka Hertelyová, PhD.   VoIP: (+421 55) 234 3225
MVDr. Emília Hijová, PhD.   VoIP: (+421 55) 234 3463
RNDr. Anna Kamlárová, PhD.   VoIP: (+421 55) 234 3265
RNDr. Monika Kvaková, PhD.   VoIP: (+421 55) 234 3265
MVDr. Gabriela Mojžišová, PhD.   VoIP: (+421 55) 234 3463
MVDr. Ladislav Strojný, PhD.   VoIP: (+421 55) 234 3459
RNDr. Jana Štofilová, PhD.   VoIP: (+421 55) 234 3266
 
Laboranti:
Marta Fenčáková  
Zlatica Francová  
 
Všeobecný administratívny pracovník:
Monika Vaňková   VoIP: (+421 55) 234 3430
 
Ďalší zamestnanec:
Daniela Horváthová  
 

Výskumný program ústavu je zameraný na štúdium úlohy črevnej mikrobioty v patogenéze chronických chorôb a možností jej cielenej modulácie v ich prevencii a terapii. Poznatky získané v rámci riešenia výskumných úloh sa uplatnia vo vývoji nových prípravkov na báze prospešných mikro-organizmov pre zefektívnenie prevencie a terapie chronických chorôb.

Vedúci výskumných aktivít:

 • Ústav farmakológie
  • prof. MVDr. Ján Mojžiš, DrSc. – prednosta
 • Ústav lekárskej a klinickej biochémie
  • prof. Ing. Mária Mareková, CSc. – prednostka
 • Združená tkanivová banka
  • MVDr. Ján Rosocha, CSc. – prednosta
 • Ústav lekárskej a klinickej biofyziky
  • doc. RNDr. Ján Sabo, CSc., mim. prof. – prednosta

Študuj na UPJŠ