Prejsť na obsah

História

0minút, 36sekúnd

ECRIN (European Clinical Research Infrastructure Network) je neziskovým združením, ktoré spája vedeckých partnerov a siete v celej Európe. Slovenská republika sa stala súčasťou tejto paneurópskej organizácie zameranej na všetky formy klinického výskumu v roku 2018, pričom základy pre vznik Slovak Clinical Research Infrastructure Network – SLOVACRIN boli starostlivo pripravované už od roku 2017. Po náročných rokovaniach bolo Slovensko v máji 2018 na ECRIN Assembly of Members v Budapešti predstavené ako kandidátska krajina a následne prijaté ako krajina so štatútom pozorovateľa. Národné základy budúcej siete boli položené na stretnutí konanom na Ministerstve zdravotníctva SR 11. septembra 2018.


Študuj na UPJŠ