Prejsť na obsah

SLOVACRIN

1minút, 26sekúnd
Trieda SNP 1, 040 11 Košice English version
 

SLOVACRIN ECRIN

SLOVACRIN je národná výskumná infraštruktúra, ktorá združuje a podporuje akademické klinické skúšania v zdravotníckych zariadeniach po celej Slovenskej republike. SLOVACRIN vznikol pod zastrešením Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, zabezpečuje kompletný servis pre klinické skúšania organizované lekármi – výskumníkmi a pôsobí ako slovenský národný uzol pre zapojenie sa do medzinárodných multicentrických klinických skúšaní a projektov realizovaných európskou sieťou ECRIN so sídlom v Paríži. Infraštruktúra SLOVACRIN je súčasťou nadnárodnej paneurópskej organizácie ECRIN, verejnej neziskovej organizácie, ktorá spája vedeckých partnerov a siete v celej Európe na uľahčenie medzinárodného klinického výskumu. V súčasnosti má ECRIN 9 členských krajín (Česká republika, Francúzsko, Írsko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Portugalsko, Taliansko, Španielsko) a 3 pozorovateľské krajiny (Poľsko, Slovensko, Švajčiarsko). Spolupráca s krajinami a centrálou ECRIN v Paríži sa dosahuje prostredníctvom európskeho korešpondenta (EuCo) so sídlom v každom členskom štáte alebo pozorovateľskej krajine, ktorý tiež zabezpečuje komunikáciu so sieťou národných vedeckých partnerov (zvyčajne je to sieť jednotiek klinického výskumu, CTU).

Klinické skúšania prebiehajúce vo viacerých krajinách poskytujú lepší prístup k pacientom, zdrojom a odborným znalostiam a poskytujú relevantnejšie výsledky a väčší vplyv na verejné zdravie. Vznikom SLOVACRINu sa vytvorila možnosť pre intenzívnejšie sa zapojenie do medzinárodných biomedicínskych vedeckých projektov aj pre ďalšie pracoviská.


Študuj na UPJŠ