Prejsť na obsah

Konzultačné hodiny

0minút, 31sekúnd

Letný semester akademického roku 2015/2016

Meno a priezvisko Deň Čas
MVDr. Ján Rosocha, CSc. Pondelok   9.00 – 10.00
Mgr. Darina Bačenková Piatok 11.00 – 12.00
Ing. Denisa Harvanová, PhD. Streda 10.00 – 11.30
Ing. Helga Kostelná, PhD. Streda 10.00 – 11.30
RNDr. Jana Plšíková, PhD. Streda 10.00 – 11.30
RNDr. Tímea Špaková, PhD. Piatok   9.30 – 11.00

Termín konzultácie je potrebné dohodnúť vopred telefonicky.

V odôvodnených prípadoch je možné dohodnúť si so školiteľom aj iný čas konzultačných hodín.


Študuj na UPJŠ