Prejsť na obsah

Združená tkanivová banka

1minút, 52sekúnd
Trieda SNP 1, 040 11 Košice English version
 

Združená tkanivová banka je združeným spoločným pracoviskom UPJŠ LF a UNLP Košice. V rámci činností na UPJŠ LF je vedecko-výskumným pracoviskom vykonávajúcim činnosti v oblasti regeneračnej medicíny a výskumu kmeňovej bunky. Od roku 1998 sa na pracovisku realizuje výskum aj ako súčasť jednotlivých doktorandských, diplomových a študentských vedeckých experimentálnych prác v oblastiach ortopédie, úrazovej chirurgie, cievnej chirurgie, neurochirurgie, oftalmológie, tkanivového inžinierstva, hematológie a transplantácie orgánov, tkanív a buniek. S technologickou a metodickou podporou pracoviska bolo úspešne realizovaných a obhájených viacero doktorandských prác na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach, Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie a Technickej univerzity v Košiciach. Pracovisko spolupracuje s akademickými pracoviskami v oblasti regeneračnej medicíny, výskumu kmeňových buniek a extracelulárnych vezikúl a je partnerským pracoviskom v projekte Centra excelentnosti pre neuroregeneráciu – NEUREG, pod vedením Neurobiologického ústavu SAV v Košiciach a projektu UPJŠ a partnerov – OPENMED. Pracovisko je súčasťou MEDIPARK UPJŠ LF Košice. Na pracovisku sa riešia výskumné projekty financované APVV a VEGA v rozsahu uvedených výskumných tematických zameraní. Vzhľadom na svoju výskumnú orientáciu ZTB nie je zaradené do pravidelnej pedagogickej činnosti.

V rámci liečebno-preventívnej činnosti Združená tkanivová banka UPJŠ LF a UNLP Košice napĺňa tkanivový a bunkový transplantačný program a diagnostický program v UNLP Košice. Realizuje tieto činnosti: odber, spracovanie, skladovanie a distribúcia tkanivových a bunkových transplantátov pre regeneráciu kostných, spojivových, cievnych a nervových tkanív. Taktiež je dlhodobo súčasťou programu liečby hemato-onkologických ochorení transplantáciou kmeňových krvotvorných buniek na Klinike hematológie a onkohematológie UNLP. Zároveň rieši rozsiahly program diagnostiky porúch plodnosti, qPCR diagnostiky COVID19 a qPCR diagnostiky respiračných, GIT, STD a iných závažných vírusových a bakteriálnych patogénov.


Študuj na UPJŠ