Prejsť na obsah

Ceny SAS – oznam

0minút, 27sekúnd

Vážení členovia SAS,

každoročne v tomto čase si vás dovoľujeme vyzvať, aby ste nám zaslali návrhy na ocenenia vašich publikácii za uplynulý kalendárny rok.

Žiadame vás preto, aby ste nám najneskôr do konca apríla v príslušnom kalendárnom roku poslali poštou alebo mailom svoje návrhy spolu s 1 výtlačkom práce a s uvedením aktuálneho IF časopisu.

prof. MUDr. Ingrid Hodorová, PhD.


Študuj na UPJŠ