Prejsť na obsah

Zmena vzdelávacej ustanovizne na UPJŠ LF

0minút, 40sekúnd

Formuláre potrebné k zmene vzdelávacej ustanovizne (VU) na UPJŠ LF v prípade prestupu z inej vzdelávacej ustanovizne

Podmienkou pre zmenu VU na UPJŠ LF je dokument o súhlase so zmenou VU z inej VU – žiadosť o zmenu môžete podať na UPJŠ LF aj bez uvedeného dokumentu a indexu odbornosti (IO), ale po obdržaní dokumentu a IO z inej VU nám ich dodatočne doložíte!


Študuj na UPJŠ