Prejsť na obsah

Formuláre na stiahnutie

0minút, 32sekúnd
  1. Zaradenie do ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov na UPJŠ LF
  2. Zmena vzdelávacej ustanovizne na UPJŠ LF – prestup v rámci špecializačného štúdia z inej vzdelávacej ustanovizne
  3. Zmena špecializačného odboru v rámci UPJŠ LF
  4. Prihlášky a žiadosti
  5. Špecializačná skúška
  6. Certifikačná skúška
  7. Zmena vzdelávacej ustanovizne z UPJŠ LF – v prípade, že plánujete štúdium realizovať na inej vzdelávacej ustanovizni
  8. Vyradenie z ďalšieho vzdelávania / STORNO žiadosti o zaradenie – úplné ukončenie vzdelávania / STORNO podanej žiadosti o zaradenie do vzdelávania
  9. Ostatné formuláre – oznámenia


Študuj na UPJŠ