Prejsť na obsah

Zaradenie do špecializačného štúdia na UPJŠ LF

1minút, 30sekúnd

Formuláre potrebné k zaradeniu do špecializačného štúdia – LEKÁR


Formuláre potrebné k zaradeniu do špecializačného štúdia – SESTRA


Formuláre potrebné k zaradeniu do špecializačného štúdia len do špecializačného odboru – ZDRAVOTNÍCKY MANAŽMENT A FINANCOVANIE – LEKÁR A SESTRA

Formuláre potrebné k zaradeniu do certifikačnej prípravy


Študuj na UPJŠ