Prejsť na obsah

Dotazník pre rezidentov

1minút, 26sekúnd

Dotazník pre rezidentov, pre zdravotníckych pracovníkov študujúcich mimo rezidentského štúdia, pre zamestnávateľov rezidentov a pre školiteľov rezidentov

Vážená pani doktorka,
Vážený pán doktor,
dovoľte nám, aby sme Vás touto cestou informovali, že Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky sa v súčasnosti venuje problematike nastavenia systému rezidentského štúdia a faktorom, ktoré ovplyvňovali a ovplyvňujú jeho realizáciu. V tejto súvislosti úrad uskutočňuje krátky dotazníkový prieskum určený pre respondentov, ktorí:

  • sú/boli do systému rezidentského štúdia zapojení a majú s ním osobnú skúsenosť;
  • realizujú špecializačné štúdium mimo rezidentského štúdia – cieľom prieskumu je zistiť, čo Vás odradilo, resp. demotivovalo absolvovať rezidentské štúdium;
  • zamestnávajú rezidentov;
  • školia rezidentov v ambulanciách.

Výsledky prieskumu budú anonymizované a použité výlučne na doplnenie záverov z kontrolnej činnosti úradu v tejto oblasti.

Týmto si Vás dovoľujeme poprosiť o vyplnenie dotazníka a dopredu ďakujeme za Vašu ochotu a čas, ktorý mu venujete. Dotazníky budú prístupné do konca júla 2021.

Nižšie sú uvedené linky na jednotlivé typy dotazníkov, prosím vyberte kliknutím ten, ktorý sa Vás týka.

Dotazník pre rezidentov (špec. odbor všeobecné lekárstvo a pediatria)
Dotazník pre zdrav. pracovníkov študujúcich mimo RŠ (špec. odbor všeobecné lekárstvo a pediatria)
Dotazník pre zamestnávateľov rezidentov (špec. odbor všeobecné lekárstvo a pediatria)
Dotazník pre školiteľov rezidentov (ambulancie všeobecného lekára pre dospelých a pediatrické ambulancie)


Študuj na UPJŠ