Prejsť na obsah

Anatómia, histológia a embryológia

1minút, 22sekúnd

Zloženie odborovej komisie doktorandského štúdia v študijnom odbore 7.1.2 Anatómia, histológia a embryológia na LF UPJŠ v Košiciach

Meno a priezvisko Pracovisko
prof. MUDr. Katarína Schmidtová, CSc. Ústav anatómie LF UPJŠ Košice
prof. MUDr. Darina Kluchová, CSc. Ústav anatómie LF UPJŠ Košice
prof. MVDr. Mikuláš Pomfy, CSc. Ústav histológie a embryológie LF UPJŠ Košice
doc. MUDr. Eva Mechírová, CSc., mim. prof. Ústav histológie a embryológie LF UPJŠ Košice
prof. MUDr. Viliam Donič, CSc. Ústav fyziológie LF UPJŠ Košice
prof. MUDr. Andrej Böőr, CSc. Ústav patológie LF UPJŠ a ÚDZS Košice
prof. RNDr. Ján Šalagovič, PhD. Ústav lekárskej biológie LF UPJŠ Košice
prof. MUDr. Jozef Beňuška, PhD. Anatomický ústav LF UK Bratislava
prof. MVDr. Ján Danko, PhD. Katedra normálnej anatómie, histológie a fyziológie UVL Košice
doc. MUDr. Kamil Belej, CSc., mim. prof. JLF UK Ústav histológie a embryológie JLF UK Martin
doc. MUDr. Ivette Mellová, PhD. Ústav anatómie JLF UK Martin
doc. RNDr. Zuzana Daxnerová, CSc. Ústav biologických a ekologických vied PF UPJŠ Košice
RNDr. Naďa Lukáčová, DrSc. Neurobiologický ústav SAV Košice

Školitelia doktorandského štúdia v študijnom odbore
7.1.2 Anatómia, histológia a embryológia

Por. č. Meno a priezvisko
1. doc. MUDr. František Dorko, CSc.
2. prof. MUDr. Darina Kluchová, CSc.
3. doc. MUDr. Eva Mechírová, CSc., mim. prof.
4. prof. MVDr. Mikuláš Pomfy, CSc.
5. doc. MVDr. Silvia Rybárová, PhD.
6. prof. MUDr. Katarína Schmidtová, CSc.

podmienky pre pripustenie k obhajobe


Študuj na UPJŠ