Prejsť na obsah

Chirurgia

1minút, 36sekúnd

Zloženie odborovej komisie doktorandského štúdia v študijnom odbore 7.1.7 Chirurgia na LF UPJŠ v Košiciach

Meno a priezvisko Pracovisko
prof. MUDr. Juraj Bober, CSc. I. chirurgická klinika LF UPJŠ a FN LP Košice
prof. MUDr. Július Vajó, DrSc. II. chirurgická klinika LF UPJŠ a FN LP Košice
prof. MUDr Miroslav Kitka, CSc. Klinika úrazovej chirurgie LF UPJŠ a FN LP Košice
prof. MUDr. Július Mazuch, DrSc. Chirurgická klinika JLF UK a MFN Martin
doc. MUDr. Gabriel Vaško, CSc. Kl. ortop. a traumat. pohyb. ústroj. LF UPJŠ a FN LP Košice
doc. MUDr. Ladislav Valanský, PhD., mim. prof. Urologická klinika LF UPJŠ a FN LP Košice
doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD., mim. prof. JLF UK Chirurgická klinika JLF UK a MFN Martin
doc. MUDr. Miroslav Janík, CSc. II. chirurgická klinika LF UPJŠ a FN LP Košice
doc. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., mim. prof. II. chirurgická klinika LF UPJŠ a FN LP Košice
doc. MUDr. Michal Vaľko, PhD. I. chirurgická klinika LF UPJŠ a FN LP Košice
doc. MUDr. Igor Kundrát, CSc. II. chirurgická klinika LF UPJŠ a FN LP Košice
doc. MUDr. Vincent Nagy, PhD. Urologická klinika LF UPJŠ a FN LP Košice

Školitelia doktorandského štúdia v študijnom odbore
7.1.7 Chirurgia

Por. č. Meno a priezvisko
1. prof. MUDr. Juraj Bober, CSc.
2. prof. MUDr. Mária Frankovičová, CSc.
3. doc. MUDr. Miroslav Gajdoš, CSc., mim. prof.
4. doc. MUDr. Štefan Guzanin, CSc.
5. doc. MUDr. Miroslav Janík, CSc.
6. prof. MUDr. Miroslav Kitka, CSc.
7. doc. MUDr. Igor Kundrát, CSc.
8. doc. MUDr. Vincent Nagy, PhD.
9. doc. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., mim. prof.
10. prof. MUDr. Igor Šulla, DrSc.
11. prof. MUDr. Július Vajó, DrSc.
12. doc. MUDr. Ladislav Valanský, CSc., mim. prof.
13. doc. MUDr. Michal Vaľko, CSc.
14. doc. MUDr. Gabriel Vaško, CSc.
15. doc. MUDr. Jozef Výrostko, CSc.

podmienky pre pripustenie k obhajobe


Študuj na UPJŠ