Prejsť na obsah

Farmakológia

1minút, 10sekúnd

Zloženie odborovej komisie doktorandského štúdia v študijnom odbore 7.3.2 Farmakológia na LF UPJŠ v Košiciach

Meno a priezvisko Pracovisko
prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. Ústav farmakológie LF UPJŠ Košice
prof. MVDr. Ján Mojžiš, CSc. Ústav farmakológie LF UPJŠ Košice
prof. MUDr. Anton Kohút, DrSc. Ústav farmakológie LF UPJŠ Košice
prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc. Ústav farmakológie JLF UK Martin
prof. MUDr. Radomír Nosáľ, DrSc. Ústav experimentálnej farmakológie SAV Bratislava
doc. MUDr. Svorad Štolc, DrSc. Ústav experimentálnej farmakológie SAV Bratislava
prof. MUDr. Pavel Švec, DrSc. Katedra farmakológie a toxikológie FaF UK Bratislava
doc. RNDr. Anna Strapková, CSc. Ústav farmakológie JLF UK Martin
doc. RNDr. Soňa Fraňová, CSc. Ústav farmakológie JLF UK Martin
prof. MUDr. Milan Kriška, DrSc. Farmakologický ústav LF UK Bratislava
doc. RNDr. Ingrid Túmová, CSc. Katedra farmakológie a toxikológie FaF UK Bratislava
doc. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc. Katedra farmakológie a toxikológie FaF UK Bratislava
prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc. Katedra toxikológie a farmakológie UVL Košice

Školitelia doktorandského štúdia v študijnom odbore
7.3.2 Farmakológia

Por. č. Meno a priezvisko
1. prof. MUDr. Anton Kohút, DrSc.
2. prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.
3. prof. MVDr. Ján Mojžiš, CSc.
4. prof. RNDr. Ján Šalagovič, CSc.

podmienky pre pripustenie k obhajobe


Študuj na UPJŠ