Prejsť na obsah

Gynekológia a pôrodníctvo

1minút, 1sekúnd

Zloženie odborovej komisie doktorandského štúdia v študijnom odbore 7.1.9 Gynekológia a pôrodníctvo na LF UPJŠ v Košiciach

Meno a priezvisko Pracovisko
prof. MUDr. Alexander Ostró, CSc. II. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UPJŠ Košice
prof. MUDr. Ján Danko, CSc. Gynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK Martin
doc. MUDr. Vladimír Kraus, CSc. I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UPJŠ Košice
doc. MUDr. Jozef Višňovský, CSc. Gynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK Martin
doc. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., mim. prof. II. Chirurgická klinika LF UPJŠ Košice
doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc. Klinika rádioterapie a onkológie LF UPJŠ a VOÚ Košice
doc. MUDr. Ladislav Valanský, PhD., mim. prof. Urologická klinika LF UPJŠ Košice
doc. MUDr. Vincent Nagy, PhD. Urologická klinika LF UPJŠ Košice
prof. MVDr. Juraj Kačmárik, PhD. Klinika pôrodníctva, gynekológie a andrológie UVL Košice
prof. MUDr. Mária Frankovičová, CSc. Klinika cievnej chirurgie LF UPJŠ a VUSCH Košice
prof. MUDr. Miroslav Kitka, CSc. Klinika úrazovej chirurgie LF UPJŠ Košice
doc. MUDr. Miroslav Gajdoš, CSc., mim. prof. Neurochirurgická klinika LF UPJŠ Košice
školitelia

podmienky pre pripustenie k obhajobe


Študuj na UPJŠ