Prejsť na obsah

Hygiena

1minút, 6sekúnd

Zloženie odborovej komisie doktorandského štúdia v študijnom odbore 7.1.6 Hygiena na LF UPJŠ v Košiciach

Meno a priezvisko Pracovisko
prof. MUDr. Kamila Bernasovská, CSc. Ústav hygieny LF UPJŠ Košice
prof. MUDr. Ľubica Ághová, CSc. Ústav hygieny LF UK Bratislava
doc. MUDr. Ľudmila Ševčíková, CSc. Ústav hygieny LF UK Bratislava
prof. MVDr. Lýdia Čisláková, CSc. Ústav epidemiológe LF UPJŠ Košice
doc. MUDr. Mária Kovářová, CSc., mim. prof. Ústav sociálnej medicíny LF UPJŠ Košice
doc. MUDr. Leonard Siegfried, CSc., mim. prof. Ústav lekárskej mikrobiológie LF UPJŠ Košice
doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof. II. klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN Košice
doc. RNDr. Gabriela Holéczyová, CSc. Ústav hygieny LF UPJŠ Košice
doc. MUDr. Ľubomír Legáth, CSc. Kl. prac. lekárstva a klin. toxik. LF UPJŠ a FN LP Košice
MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc. Ústav hygieny LF UPJŠ Košice
MUDr. Pavol Slezák Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice

Školitelia doktorandského štúdia v študijnom odbore
7.1.6 Hygiena

Por. č. Meno a priezvisko
1. prof. MUDr. Kamila Bernasovská, CSc.
2. doc. RNDr. Gabriela Holéczyová, CSc.
3. doc. MUDr. Mária Kovářová, CSc., mim. prof.
4. doc. MUDr. Ľubomír Legáth, CSc.

podmienky pre pripustenie k obhajobe


Študuj na UPJŠ