Prejsť na obsah

Klinická biochémia

1minút, 15sekúnd

Zloženie odborovej komisie doktorandského štúdia v študijnom odbore 7.1.25 Klinická biochémia na LF UPJŠ v Košiciach

Meno a priezvisko Pracovisko
prof. MUDr. Dušan Trejbal, CSc. IV. interná klinika LF UPJŠ a FN L. P. Košice
doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof. II. klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN Košice
prof. Ing. Juraj Guzy, CSc. Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LF UPJŠ Košice
doc. RNDr. Jaroslav Kušnír, CSc., mim. prof. Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LF UPJŠ Košice
doc. Ing. Zenóbia Chavková, CSc. Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LF UPJŠ Košice
doc. Ing. Mária Mareková, CSc. Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LF UPJŠ Košice
doc. Ing. Ivan Kron, CSc. Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LF UPJŠ Košice
prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc. Ústav lekárskej biochémie JLF UK Martin
doc. MVDr. Ladislav Vaško, CSc. Katedra chémie, biológie a biochémie UVL Košice

Školitelia doktorandského štúdia v študijnom odbore
7.1.25 Klinická biochémia

Por. č. Meno a priezvisko
1. prof. Ing. Juraj Guzy, CSc.
2. doc. Ing. Zenóbia Chavková, CSc.
3. doc. Ing. Ivan Kron, CSc.
4. doc. RNDr. Jaroslav Kušnír, CSc., mim. prof.
5. doc. Ing. Mária Mareková, CSc.
6. prof. MUDr. Dušan Trejbal, CSc.

podmienky pre pripustenie k obhajobe


Študuj na UPJŠ