Prejsť na obsah

Klinická farmakológia

0minút, 56sekúnd

Zloženie odborovej komisie doktorandského štúdia v študijnom odbore 7.1.26 Klinická farmakológia na LF UPJŠ v Košiciach

Meno a priezvisko Pracovisko
prof. MUDr. Anton Kohút, DrSc. – hl. garant Ústav farmakológie LF UPJŠ Košice
prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc. – predseda I. interná klinika LF UPJŠ Košice
prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. Ústav farmakológie LF UPJŠ Košice
prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD. IV. interná klinika LF UPJŠ Košice
prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. I. interná klinika LF UPJŠ Košice
prof. MUDr. Karol Holomáň, CSc. Katedra klinickej farmakológie SZU Bratislava
prof. MUDr. Milan Kriška, DrSc. Ústav farmakológie LF UK Bratislava
prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD. Neurologická klinika LF UK Bratislava
prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc. Klinika detí a dorastu JLF UK Martin

Školitelia doktorandského štúdia v študijnom odbore
7.1.26 Klinická farmakológia

Por. č. Meno a priezvisko
1. prof. MUDr. Anton Kohút, DrSc.
2. prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc.
3. prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.
4. prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD.
5. doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.

podmienky pre pripustenie k obhajobe


Študuj na UPJŠ