Prejsť na obsah

Mikrobiológia

0minút, 10sekúnd
odborová komisia

Školitelia doktorandského štúdia v študijnom odbore
4.2.7 Mikrobiológia

Por. č. Meno a priezvisko
1. doc. RNDr. Marta Kmeťová, CSc., mim. prof.
2. prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc.

podmienky pre pripustenie k obhajobe


Študuj na UPJŠ