Prejsť na obsah

Normálna a patologická fyziológia

1minút, 25sekúnd

Zloženie odborovej komisie doktorandského štúdia v študijnom odbore 7.1.3 Normálna a patologická fyziológia na LF UPJŠ v Košiciach

Meno a priezvisko Pracovisko
prof. MVDr. František Ništiar, CSc. – hl. garant Ústav patologickej fyziológie LF UPJŠ Košice
doc. MUDr. Roman Beňačka, CSc., mim. prof. – predseda Ústav patologickej fyziológie LF UPJŠ Košice
prof. MUDr. Zoltán Tomori, DrSc. Ústav fyziológie LF UPJŠ Košice
prof. MUDr. Miloš Tatár, CSc. Ústav patologickej fyziológie JLF UK Martin
prof. MVDr. Ján Dianovský, PhD. UVL Košice
MUDr. Vladimír Štrbák, DrSc. Ústav experimentálnej endokrinológie SAV Bratislava
prof. MUDr. Viliam Donič, CSc. Ústav fyziológie LF UPJŠ Košice
prof. MUDr. Štefan Kujaník, CSc. Ústav fyziológie LF UPJŠ Košice
doc. MUDr. Oliver Rácz, CSc., mim. prof. Ústav patologickej fyziológie LF UPJŠ Košice
doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof. II. klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN Košice
MVDr. Juraj Koppel, DrSc. Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV Košice

Školitelia doktorandského štúdia v študijnom odbore
7.1.3 Normálna a patologická fyziológia

Por. č. Meno a priezvisko
1. doc. MUDr. Roman Beňačka, CSc., mim. prof.
2. MVDr. Alojz Bomba, DrSc.
3. doc. MUDr. Imola Bračoková, CSc.
4. prof. MVDr. Ján Dianovský, PhD.
5. prof. MUDr. Viliam Donič, CSc.
6. prof. Ing. Juraj Guzy, CSc.
7. MVDr. Juraj Koppel, DrSc.
8. doc. Ing. Ivan Kron, CSc.
9. doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof.
10. prof. MUDr. Štefan Kujaník, CSc.
11. prof. MVDr. František Ništiar, CSc.
12. doc. MUDr. Oliver Rácz, CSc., mim. prof.
13. prof. MUDr. Zoltán Tomori, DrSc.

podmienky pre pripustenie k obhajobe


Študuj na UPJŠ