Prejsť na obsah

Otorinolaryngológia

0minút, 52sekúnd

Zloženie odborovej komisie doktorandského štúdia v študijnom odbore 7.1.16 Otorinolaryngológia na LF UPJŠ v Košiciach

Meno a priezvisko Pracovisko
prof. MUDr. Juraj Kovaľ, CSc. Klinika ORL a foniatrie LF UPJŠ a FN L. P.
prof. MUDr. Milan Profant, CSc. LF UK Bratislava
prof. MUDr. Andrej Hajtman, CSc. JLF UK Martin
prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc. LF UP Brno
doc. MUDr. Milan Krošlák, CSc. LF UK Bratislava
prof. MUDr. Andrej Jenča, CSc. Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UPJŠ a FN L. P.
prof. MUDr. Igor Šulla, DrSc. Neurochirurgická klinika LF UPJŠ a FN L. P.
prof. MUDr. Neda Markovská, CSc. I. stomatologická klinika LF UPJŠ a FN L. P.
doc. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., mim. prof. Neurologická klinika LF UPJŠ a FN L. P.

Školitelia doktorandského štúdia v študijnom odbore
7.1.16 Otorinolaryngológia

Por. č. Meno a priezvisko
1. prof. MUDr. Andrej Hajtman, CSc.
2. prof. MUDr. Andrej Jenča, CSc.
3. prof. MUDr. Juraj Kovaľ, CSc.
4. prof. MUDr. Milan Profant, CSc.

podmienky pre pripustenie k obhajobe


Študuj na UPJŠ