Prejsť na obsah

Pediatria

1minút, 15sekúnd

Zloženie odborovej komisie doktorandského štúdia v študijnom odbore 7.1.10 Pediatria na LF UPJŠ v Košiciach

Meno a priezvisko Pracovisko
prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc. I. klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN Košice
doc. MUDr. Marta Benedeková, PhD. I. detská klinika LF UK a FN Bratislava
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH. II. detská klinika LF UK a FN Bratislava
doc. MUDr. Jozef Mašura, CSc. Klinika detskej kardiológie LF UK a FN Bratislava
prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc. Detská klinika LF UP a FN Olomouc
doc. MUDr. Branislav Spišák, CSc., mim. prof. I. klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN Košice
prof. MUDr. A. Miroslav Šašinka, DrSc. Klinika detí a dorastu SZU Bratislava
doc. MUDr. Veronika Vargová, PhD. I. klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN Košice
doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof. II. klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN Košice
prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc. Klinika detí a dorastu JLF UK a MFN Martin
Slovenská pediatrická spoločnosť
prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc. Neonatologická klinika JLF UK a MFN Martin

Školitelia doktorandského štúdia v študijnom odbore
7.1.10 Pediatria

Por. č. Meno a priezvisko
1. prof. MUDr. Ján Buchanec, DrSc.
2. doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof.
3. prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
4. doc. MUDr. Branislav Spišák, CSc., mim. prof.
5. prof. MUDr. Anton Miroslav Šašinka, DrSc.
6. doc. MUDr. Veronika Vargová, PhD.

podmienky pre pripustenie k obhajobe


Študuj na UPJŠ