Prejsť na obsah

Psychiatria

0minút, 53sekúnd

Zloženie odborovej komisie doktorandského štúdia v študijnom odbore 7.1.12 Psychiatria na LF UPJŠ v Košiciach

Meno a priezvisko Pracovisko
prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. – hl. garant I. psychiatrická klinika LF UPJŠ Košice
prof. MUDr. Igor Šulla, DrSc. Neurochirurgická klinika LF UPJŠ Košice
prof. MUDr. Vladimír Novotný, CSc. Psychiatrická klinika LF UK Bratislava
prof. MUDr. Jaroslav Bouček, DrSc. Psychiatrická klinika LF UP Olomouc
prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc. Psychiatrická klinika LF MU Brno
doc. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., mim. prof. Neurologická klinika LF UPJŠ Košice
doc. MUDr. Ivan Dóci, PhD. II. psychiatrická klinika LF UPJŠ Košice
doc. MUDr. Viera Kořinková, CSc. Psychiatrická klinika LF UK Bratislava
doc. MUDr. Jozef Výrostko, CSc. Neurochirurgická klinika LF UPJŠ Košice

Školitelia doktorandského štúdia v študijnom odbore
7.1.12 Psychiatria

Por. č. Meno a priezvisko
1. prof. MUDr. Jaroslav Bouček, CSc.
2. doc. MUDr. Ivan Dóci, CSc.
3. doc. MUDr. Viliam Frank, CSc.
4. doc. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., mim. prof.
5. prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc.

podmienky pre pripustenie k obhajobe


Študuj na UPJŠ