Prejsť na obsah

Zubné lekárstvo

1minút, 15sekúnd

Zloženie odborovej komisie doktorandského štúdia v študijnom odbore 7.2.1 Zubné lekárstvo na LF UPJŠ v Košiciach

Meno a priezvisko Pracovisko
prof. MUDr. Andrej Jenča, CSc. Klinika stomat. a maxil. chirurgie LF UPJŠ a FN LP Košice
prof. MUDr. Vladimír Javorka, CSc. Stomatologická klinika LF UK a FN Bratislava
prof. MUDr. Ivan Satko, DrSc. Klinika ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie LF UK a FN Bratislava
doc. MUDr. Ivan Erdelský, CSc. Katedra stomatológie SZU Bratislava
doc. MUDr. Peter Stanko, CSc. Klinika ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie LF UK a FN Bratislava
doc. MUDr. Eugen Ďurovič, DrSc. Klinika stomat. a maxil. chirurgie LF UPJŠ a FN LP Košice
prof. MUDr. Neda Markovská, CSc. I. stomatologická klinika LF UPJŠ a FN LP Košice
doc. MUDr. Dušan Beluš, CSc. I. stomatologická klinika LF UPJŠ a FN LP Košice
doc. MUDr. Milan Kotráň, CSc. Fakulta zdravotníctva PU Prešov
doc. MUDr. Ján Slávik, CSc. Klinika stomat. a maxil. chirurgie LF UPJŠ a FN LP Košice
doc. MUDr. Dagmar Statelová, PhD. Klinika stomat. a maxil. chirurgie JLF UK a MFN Martin

Školitelia doktorandského štúdia v študijnom odbore
7.2.1 Zubné lekárstvo

Por. č. Meno a priezvisko
1. doc. MUDr. Dušan Beluš, CSc.
2. doc. MUDr. Eugen Ďurovič, DrSc.
3. prof. MUDr. Andrej Jenča, CSc.
4. doc. MUDr. Milan Kotráň, CSc.
5. prof. MUDr. Juraj Kovaľ, CSc.
6. prof. MUDr. Neda Markovská, CSc.
7. doc. MUDr. Ján Slávik, CSc.

podmienky pre pripustenie k obhajobe


Študuj na UPJŠ