Prejsť na obsah

Garanti študijného programu Pediatria

0minút, 10sekúnd

Študijný odbor: 7.1.10. Pediatria

Študijný program: Pediatria

Forma štúdia: denná aj externá

Garant, resp. spolugarant študijného programu:

prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.

doc. MUDr. Veronika Vargová, PhD.

doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof.


Študuj na UPJŠ