Prejsť na obsah

Akreditované odbory doktorandského štúdia – 2009

2minút, 3sekúnd

7.1.2 Anatómia, histológia a embryológia

7.1.3 Normálna a patologická fyziológia

7.1.4 Vnútorné choroby

7.1.5 Epidemiológia

  • Garanti
  • Odborová komisia
  • Školitelia
  • Podmienky pre pripustenie k obhajobe dizertačnej práce
  • Študijný plán a informačné listy predmetov (výňatok z akreditačného spisu)

7.1.7 Chirurgia

7.1.9 Gynekológia a pôrodníctvo

7.1.10 Pediatria

7.1.11 Neurológia

7.1.25 Klinická biochémia

7.2.1 Zubné lekárstvo

7.3.2 Farmakológia

7.4.2 Verejné zdravotníctvo


Študuj na UPJŠ