Prejsť na obsah

Garanti študijného programu Neurológia

0minút, 11sekúnd

Študijný odbor: 7.1.11. Neurológia

Študijný program: Neurológia

Forma štúdia: denná (do 31.8.2017) aj externá ( do 31.8.2018)

Garant, resp. spolugarant študijného programu:

prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc.

doc. MUDr. Jarmila Szilásiová, PhD.

doc. MUDr. Želmíra Macejová, PhD.


Študuj na UPJŠ