Prejsť na obsah

Garanti študijného programu Anatómia, histológia a embryológia

0minút, 12sekúnd

Študijný odbor: 7.1.2 Anatómia, histológia a embryológia

Študijný program: Anatómia, histológia a embryológia

Forma štúdia: denná aj externá

prof. MUDr. Darina Kluchová, CSc.

prof. MUDr. Eva Mechírová, CSc.

doc. MVDr. Silvia Rybárová, PhD.


Študuj na UPJŠ