Prejsť na obsah

Garanti študijného programu Klinická biochémia

0minút, 12sekúnd

Študijný odbor: 7.1.25 Klinická biochémia

Študijný program: Klinická biochémia

Forma štúdia: denná aj externá

Garant, resp. spolugarant študijného programu:

prof. Ing. Mária Mareková, CSc.

doc. MVDr. Ladislav Vaško, CSc.

doc. RNDr. Vladimíra Tomečková, PhD.


Študuj na UPJŠ