Prejsť na obsah

Garanti študijného programu Normálna a patologická fyziológia

0minút, 14sekúnd

Študijný odbor: 7.1.3 Normálna a patologická fyziológia

Študijný program: Normálna a patologická fyziológia

Forma štúdia: denná aj externá

Garant, resp. spolugarant študijného programu:

prof. MUDr. Viliam Donič, CSc.

doc. MUDr. Roman Beňačka, CSc., mim. prof.

doc. MUDr. Mária Pallayová, PhD.


Študuj na UPJŠ