Prejsť na obsah

Garanti študijného programu Vnútorné choroby

0minút, 12sekúnd

Študijný odbor: 7.1.4 Vnútorné choroby

Študijný program: Vnútorné choroby

Forma štúdia: denná aj externá

Garant, resp. spolugarant študijného programu:

prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD.

prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc.

prof. MUDr. Ružena Tkáčová, DrSc.


Študuj na UPJŠ