Prejsť na obsah

Garanti študijného programu Chirurgia

0minút, 10sekúnd

Študijný odbor: 7.1.7 Chirurgia

Študijný program: Chirurgia

Forma štúdia: denná aj externá

Garant, resp. spolugarant študijného programu:

prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.

prof. MUDr. Miroslav Kitka, CSc.

prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD.


Študuj na UPJŠ