Prejsť na obsah

Garanti študijného programu Gynekológia a pôrodníctvo

0minút, 12sekúnd

Študijný odbor: 7.1.9 Gynekológia a pôrodníctvo

Študijný program: Gynekológia a pôrodníctvo

Forma štúdia: denná aj externá

Garant, resp. spolugarant študijného programu:

prof. MUDr. Alexander Ostró, CSc.

doc. MUDr. Peter Urdzik, PhD.

doc. MUDr. Silvia Toporcerová, PhD.


Študuj na UPJŠ