Prejsť na obsah

Garanti študijného programu Zubné lekárstvo

0minút, 12sekúnd

Študijný odbor: 7.2.1 Zubné lekárstvo

Študijný program: Zubné lekárstvo

Forma štúdia: denná aj externá

Garant, resp. spolugarant študijného programu:

prof. MUDr. Neda Markovská, CSc.

Dr. h. c. prof. MUDr. Andrej Jenča, CSc.

doc. MUDr. Milan Kotráň, CSc., mim. prof.


Študuj na UPJŠ