Prejsť na obsah

Garanti študijného programu Lekárska farmakológia

0minút, 11sekúnd

Študijný odbor: 7.3.2 Farmakológia

Študijný program: Lekárska farmakológia

Forma štúdia: denná aj externá

Garant, resp. spolugarant študijného programu:

prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.

prof. MVDr. Ján Mojžiš, DrSc.

prof. MUDr. Peter Mitro, PhD.


Študuj na UPJŠ