Prejsť na obsah

Garanti študijného programu Verejné zdravotníctvo

0minút, 12sekúnd

Študijný odbor: 7.4.2 Verejné zdravotníctvo

Študijný program: Verejné zdravotníctvo

Forma štúdia: denná aj externá

Garant, resp. spolugarant študijného programu:

prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.

doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc.

doc. MUDr. Viola Vargová, PhD.


Študuj na UPJŠ