Prejsť na obsah

Spolok medikov mesta Košice

1minút, 38sekúnd

SMMK je stavovská, apolitická, dobrovoľná, nezisková, záujmová organizácia združujúca študentov a absolventov UPJŠ LF v Košiciach, ktorí majú záujem o rozvíjanie vedeckého, kultúrno-spoločenského a športového života na fakulte. Poslaním spolku je zabezpečovať duchovný rozvoj, kultúrno-spoločenský život, ako aj zvyšovať odbornú úroveň študentov a prispievať tak k obohateniu osobnosti budúceho lekára.

SMMK je členom Slovenskej asociácie študentov medicíny (SloMSA), ktorá je mimovládnou neziskovou organizáciou združujúcou a zastupujúcou študentov medicíny slovenských lekárskych fakúlt.

Členom SMMK sa môže stať každý riadne zapísaný študent UPJŠ LF.

Výhody členstva

 • Zľavy na spoločenské podujatia organizované Spolok medikov mesta Košice alebo partnerskými organizáciami (spoločenské, športové, kultúrne, …)
 • Možnosť tlače a kopírovania v priestoroch Spolku medikov mesta Košice
 • Možnosť uchádzať sa o zahraničnú stáž v rámci medzinárodných stáži IFMSA (International federation of medical students associations) – Výskumné alebo profesionálne – klinické stáže
 • Možnosť zúčastniť sa národného valného zhromaždenia Slovenskej asociácie študentov medicíny (SloMSA – Slovak medical students association)
 • Rýchly a efektívny prístup k informáciám o štúdiu, škole, pripravovaných podujatiach a projektoch, ako aj z akademických senátov univerzity a fakúlt
 • Možnosť spoznať nový ľudí a vybudovať si priateľstvá na celý život

Výhody aktívneho členstva

 • Body k žiadosti o ubytovanie v ŠDaJ UPJŠ (Internáty medická)
 • Body pri konkurze na výmennú stáž SloMSA
 • Ešte výraznejšie zľavy na podujatia organizovaná Spolok medikov mesta Košice
 • Každoročné odmeňovanie formou mikiny Spolku medikov mesta Košice s menom aktívneho člena
 • Prístup do priestorov Spolku medikov mesta Košice

Kluby SMMK
Predsedníctvo SMMK


Študuj na UPJŠ