Prejsť na obsah

Kluby Spolku medikov mesta Košice

3minút, 5sekúnd

Nakoľko v Spolku medikov mesta Košice je momentálne zapísaných viac ako 350 členov je práca v spolku rozdelená do ôsmich pracovných skupín – klubov.


  1. Klub zahraničných aktivít (KZA): Klub zahraničných aktivít každoročne organizuje a pripravuje zahraničné stážové pobyty v rámci výskumných alebo profesionálnych – klinických stáži IFMSA (International federation of medical students´ associations). Okrem spomínanej práce na letných mesačných stážach klub poskytuje komplexnú starostlivosť o študentov zo všetkých krajín sveta, ktorý nás poctia návštevou či už v letných mesiacoch alebo počas akademického roka.
  2. Klub detskej nádeje (KDN): Tento klub patrí medzi naše najnavštevovanejšie a je orientovaný na spríjemnenie času, ktorý deti a mládež trávia na oddeleniach Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach. Niekoľkokrát do týždňa naši členovia navštevujú malých pacientov, kde vypomáhajú, spríjemňujú čas, hrajú spoločenské hry a veľa iného.
  3. Klub spoločenských aktivít (KSA): Keďže študentský život nie je len o štúdiu, ale aj o zábave tak každoročne niekoľkokrát do roka organizujeme pre našich študentov a ich polovičky spoločenské podujatia. Medzi ktoré patria rôzne párty ako aj najstarší ples v Košiciach – Imatrikulačný ples medikov.
  4. Klub ľudských práv a mieru (KĽM): Hoci patrí medzi naše najmladšie kluby, je tento klub jednou z našich výkladných skríň. Organizuje aktivity, pomocou ktorých napomáha predchádzať sociálnemu vylúčeniu, extrémizmu, šikane a mnohým iným fenoménom modernej doby. Členovia tohto klubu neustále vzdelávajú študentov základných, stredných ako aj vysokých škôl ohľadne ľudských práv, čím prispievajú k rozvoju spoločnosti.
  5. Klub verejného zdravia (KVZ): Náš najväčší klub je už každoročne klub verejného zdravia, ktorý robí jednu z najdôležitejších aktivít, prislúchajúcu medikom a to prevenciu. Prevencia akýchkoľvek ochorení je lepšia a lacnejšia ako ich liečba. Pod touto myšlienkou tento klub organizuje mnohé aktivity ako napríklad Škola zdravia, Hýb sa do schodov či navštevuje materské školy v rámci aktivity Nemocnica u medvedíka.
  6. Klub vzdelávania v medicíne (KVM): Primárnym cieľom každého medika by malo byť stať sa čo najlepším lekárom. Naše vedomosti, skúsenosti a zručnosti už dlhoročne dopĺňa a zlepšuje náš klub vzdelávania v medicíne. Organizuje pre našich študentov rôzne workshopy a tréningy. Zapojiť sa môže každý či už ako organizátor alebo ako študent so záujmom dozvedieť sa niečo viac. Medzi aktivity tohto klubu patria neodmysliteľne kurzy chirurgického šitia, Internistické semináre a mnohé iné.
  7. Klub reprodukčného zdravia (KRZ): Sexuálna výchova je dnes veľmi nedoceňovaná, tabuizovaná a podceňovaná. Práve v tejto nie najlepšej situácií prichádza na scénu Klub reprodukčného zdravia, ktorý organizuje pre študentov stredných škôl aktivity na udržanie dobrého ženského a mužského zdravia ako aj každoročné stálice ako Movember, Pink october či World AIDS day.

Akékoľvek informácie týkajúce sa jednotlivých klubov Vám radi poskytnú vedúci klubov, členovia klubov v priestoroch SMMK (vedľa posluchárne č. 4 – 2. poschodie).


Študuj na UPJŠ