Prejsť na obsah

Slovenský spolok študentov zubného lekárstva

2minút, 21sekúnd

Slovenský spolok študentov zubného lekárstva (SSŠZL) je jedinou organizáciou, ktorá združuje všetkých študentov zubného lekárstva na Slovensku. Sídlo spolku je na Tr. SNP 1 v Košiciach a v súčasnosti má 3 miestne organizácie – v Košiciach, v Bratislave a v Martine. Cieľom spolku je utužovanie vzťahov medzi študentmi za účelom vytvárania komunity, ktorá si môže pomôcť v mnohých školských, ale aj mimoškolských činnostiach. Jeho členovia sa taktiež snažia zabezpečovať kultúrno-spoločenský život študentov, ako aj zvyšovať ich odbornú úroveň rôznymi workshopmi a prednáškami a prispievať tak k obohateniu osobnosti budúcich lekárov.

SSŠZL je členom EDSA (European Dental Students Association) a IADS (International Association of Dental Students), čo jeho členom umožňuje zúčastňovať sa na pravidelných kongresoch týchto organizácií, ako aj sprostredkovávať výmenné pobyty a stáže s inými členskými organizáciami nielen v rámci Európy, ale aj sveta. Ďalej sme vďaka týmto organizáciám pravidelne informovaní o vzdelávacích letných campoch, workshopoch, rôznych dobrovoľníckych projektoch a iných podujatiach organizovaných pre študentov.

SSŠZL na celoslovenskej úrovni organizuje preventívne akcie, akou je napríklad jedinečný celoslovenský projekt „Spolu za zdravý a krásny úsmev“, ktorého pilotný ročník sa uskutočnil v máji 2013. Bol logickým následkom jeho predchodcu „Dni zdravého úsmevu“, ktorý prebehol na lokálnej úrovni v Košiciach, Prešove a Žiline v rokoch 2011-2012 a získal si stálu priazeň miest vrámci celého Slovenska. Spolok je zapojený aj do preventívnych projektov pre deti „Dental alarm“ a „Brusher“, ktoré sú organizované pod záštitou firmy Curaprox. Tradíciou sa stal aj Kongres SSŠZL, ktorý sa každoročne koná v Martine a vďaka svojej účasti sa stal najväčšou vzdelávacou akciou svojho druhu na Slovensku. Okrem preventívnej a vzdelávacej činnosti sa zaoberá aj organizovaním spoločenských akcií ako napr. Maškara párty, bowlingový turnaj, vianočný večierok, pubquiz a mnohé iné akcie.

Od akademického roka 2011/2012 je spustená akcia Big Brother, zameraná na uľahčenie prvých krokov prvákov počas ich začiatkov na UPJŠ LF.

Budeme radi ak sa k nám pripojí každý, kto má záujem žiť na vysokej škole a využiť každý okamih strávený počas štúdia, aby sa stal neopakovateľným zážitkom. Tešíme sa na Vás a na všetky akcie a projekty, ktoré spolu pripravíme a vymyslíme!


Predsedníctvo SSŠZL
Miestna organizácia SSŠZL – Košice


Študuj na UPJŠ